MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

BENH VIEN PHAU THUAT THAM MY - RANG HAM MAT WORLDWIDE
- Duoc bo Y te cap giay phep so 217/ BYT
- GPHD cho phep Benh vien Worldwide chinh thuc hoat dong voi 781 danh muc chuyen mon ky thuat, trong do co nhieu danh muc ky thuat cao. Chung toi tu hao la benh vien chuyen khoa ngoai cong lap dau tien tai Viet Nam duoc Bo Y te cap phep hoat dong trong chuyen nganh Rang Ham Mat
- Phau thuat tham my theo huong ky thuat cao. Tu nay, Su menh MANG DEN SU HOAN HAO cua chung toi da khong chi la Mang den cho ban nu cuoi hoan hao ma con la ve dep toan than hoan hao tu khuon mat, lan da, voc dang, mai toc, nu cuoi voi tieu chi cua chung toi: SUC KHOE & VE DEP SONG HANH.
#benhvienworldwide #benhvienphauthuatthammy #benhvienranghammat
Thong tin lien he Benh Vien WorldWide
Website: https://benhvienworldwide.vn/
Mail: info@benhvienworldwide.vn
Address: 244A Cong Quynh, P. Pham Ngu Lao, Quan 1, TP.HCM
Phone: 1900 3136
Map:https://www.google.com/maps?cid=12590035512059702906 
My socials:
https://www.facebook.com/benhvienthammyworldwide
https://www.youtube.com/channel/UCAHU0QzHbAWa_pOIJajhytQ
https://twitter.com/bvworldwidevn
https://vi.gravatar.com/benhvienworldwide
https://www.pinterest.com/benhvienworldwide
http://bcmoney-mobiletv.com/benhvienworldwide
https://articledirectoryzone.com/members/benhvienworldwide/
https://dashburst.com/benhvienworldwide