MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Dược sĩ Hoàng Trọng Vĩnh

Dược sĩ Hoàng Trọng Vĩnh

Age 33
Location Hà Nội, MD, US
Site Rank 52361
Website https://www.pharmart.vn/
My Link
 

About Me

Tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại trường ĐH tổng hợp Dresden - CHLB Đức. Sau nhiều năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn, trải qua nhiều dự án lớn nhỏ ở Châu Âu, Mỹ, Nhật ... tôi đã bén duyên với công nghệ về...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos