MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


IngRobert M r v i s

IngRobert M r v i s

Age 17
Location liptovska osada, zilina, SK
Site Rank 30057
My Link
 

About Me

Curriculum vitae alebo životopis je stručný opis akademického a profesionálneho života, obvykle slúžiaci ako príloha k žiadosti. V súčasnosti sa používa výlučne štrukturovaný životopis, t. j. písaný v podobe formulára namiesto celých viet.

View More


Race Results

Date Event Class Place
Jan 25 2021 coro --

Schedule

Date Event

Images

Videos