MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

Chủ tịch Sporting Lisbon: “Ronaldo vừa là biểu tượng, vừa là fan trung thành của chúng tôi”. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã tạo ra những thống kê Cristiano ronaldo statue hết sức khó tin. Điều đó cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha có một sự ổn định khủng khiếp đến thế nào dù đã ở tuổi 36. (Muốn theo dõi tin tức ronaldo hãy truy cập website https://cristianoronaldotins.com/ )