MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


lekhac chi

lekhac chi

Age 20
Location Hà Nội, Hà Nội, VN
Site Rank 74294
Website https://lekhacchi.com
My Link
 

About Me

Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos