MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Long Đình  Danh Trà

Long Đình Danh Trà

Age 35
Location hà Nội, Hoàn Kiếm, VN
Site Rank 229542
Website https://longdinhdanhtra.com/
My Link
 

About Me

Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới, quảng bá và tôn vinh...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos