MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới, quảng bá và tôn vinh với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế về những vùng trà Việt Nam có lịch sử hàng trăm năm qua.
Hag tags: #longdinhdanhtra #longdinh #danhtra #tra #traxanh #tra #amthuc #dacsan #travietnam #quavietnam #quatang
Địa chỉ: 74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000
SĐT: 0965215068
Website: https://longdinhdanhtra.com/

<a href="https://longdinhdanhtra.com/">https://longdinhdanhtra.com/</a>
<a href="https://www.google.com/maps?cid=8223391278950125107">https://www.google.com/maps?cid=8223391278950125107</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.business.site/">https://longdinhdanhtra.business.site/</a>
<a href="https://business.google.com/website/longdinhdanhtra/">https://business.google.com/website/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://vitas.org.vn/">https://vitas.org.vn/</a>
<a href="https://inttea.com/">https://inttea.com/</a>
<a href="https://www.o-cha.net/">https://www.o-cha.net/</a>
<a href="http://vcca.vn/">http://vcca.vn/</a>
<a href="https://thanglong.chinhphu.vn/am-thuc">https://thanglong.chinhphu.vn/am-thuc</a>
<a href="https://banhtrungthulongdinh.com/">https://banhtrungthulongdinh.com/</a>
<a href="http://trieunhat.vn/">http://trieunhat.vn/</a>
<a href="https://longdinh.vn/">https://longdinh.vn/</a>
<a href="https://tinhhoaamthucviet.com/">https://tinhhoaamthucviet.com/</a>
<a href="https://quatetviet.com.vn/">https://quatetviet.com.vn/</a>
<a href="http://sieuthidacsan.com.vn/">http://sieuthidacsan.com.vn/</a>
<a href="https://angiodau.net/">https://angiodau.net/</a>
<a href="https://dacsandantoc.vn/">https://dacsandantoc.vn/</a>
<a href="https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/dua-am-thuc-viet-nam-tro-thanh-mot-san-pham-du-lich-dac-thu-478667.html">https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/dua-am-thuc-viet-nam-tro-thanh-mot-san-pham-du-lich-dac-thu-478667.html</a>
<a href="http://nghethuatamthuc.vn/">http://nghethuatamthuc.vn/</a>
<a href="https://amthucviet.vn/">https://amthucviet.vn/</a>
<a href="https://hongphong.gov.vn/am-thuc/">https://hongphong.gov.vn/am-thuc/</a>
<a href="https://banhtrungthulongdinh.com/ron-rang-don-tet-trung-thu-tai-he-thong-trieu-nhat/">https://banhtrungthulongdinh.com/ron-rang-don-tet-trung-thu-tai-he-thong-trieu-nhat/</a>
<a href="https://5w1h.vn/csmn/tet-trung-thu/">https://5w1h.vn/csmn/tet-trung-thu/</a>
<a href="https://www.facebook.com/tralongdinh/">https://www.facebook.com/tralongdinh/</a>
<a href="https://longdinh.vn/tin-tuc/banh-trung-thu-gia-re.html">https://longdinh.vn/tin-tuc/banh-trung-thu-gia-re.html</a>
<a href="https://www.linkedin.com/in/longdinhdanhtra/">https://www.linkedin.com/in/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://vimeo.com/longdinhdanhtra">https://vimeo.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.quora.com/profile/Longdinhdanhtra">https://www.quora.com/profile/Longdinhdanhtra</a>
<a href="https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=UryAr4EAAAAJ">https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=UryAr4EAAAAJ</a>
<a href="https://twitter.com/longdinhdanhtra">https://twitter.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.11secondclub.com/users/profile/1505602">https://www.11secondclub.com/users/profile/1505602</a>
<a href="https://www.metooo.io/u/longdinhdanhtra">https://www.metooo.io/u/longdinhdanhtra</a>
<a href="http://www.4mark.net/search/longdinhdanhtra-com">http://www.4mark.net/search/longdinhdanhtra-com</a>
<a href="http://www.authorstream.com/longdinhdanhtra/">http://www.authorstream.com/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://www.trainsim.com/vbts/member.php?452382-longdinhdanhtra">https://www.trainsim.com/vbts/member.php?452382-longdinhdanhtra</a>
<a href="https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=108270">https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=108270</a>
<a href="https://www.pinterest.com/longdinhdanhtra/">https://www.pinterest.com/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCZpuATgg55RjMATx_eCcC4Q/about">https://www.youtube.com/channel/UCZpuATgg55RjMATx_eCcC4Q/about</a>
<a href="https://www.blogger.com/profile/17386725065777472531">https://www.blogger.com/profile/17386725065777472531</a>
<a href="https://www.producthunt.com/@longdinhdanhtra">https://www.producthunt.com/@longdinhdanhtra</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.blogspot.com/">https://longdinhdanhtra.blogspot.com/</a>
<a href="https://cults3d.com/en/users/longdinhdanhtra">https://cults3d.com/en/users/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.tumblr.com/">https://longdinhdanhtra.tumblr.com/</a>
<a href="https://www.flickr.com/people/193542276@N05/">https://www.flickr.com/people/193542276@N05/</a>
<a href="https://www.goodreads.com/longdinhdanhtra">https://www.goodreads.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://en.gravatar.com/longdinhdanhtra">https://en.gravatar.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://about.me/longdinhdanhtra">https://about.me/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.wordpress.com/">https://longdinhdanhtra.wordpress.com/</a>
<a href="https://angel.co/u/longdinhdanhtra">https://angel.co/u/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.twitch.tv/longdinhdanhtra/about">https://www.twitch.tv/longdinhdanhtra/about</a>
<a href="https://www.behance.net/longdinhdanhtra">https://www.behance.net/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://dribbble.com/longdinhdanhtra/about">https://dribbble.com/longdinhdanhtra/about</a>
<a href="https://flipboard.com/@longdinhdanhtra/long-nh-danh-tr-31uuskjmy">https://flipboard.com/@longdinhdanhtra/long-nh-danh-tr-31uuskjmy</a>
<a href="https://www.kickstarter.com/profile/longdinhdanhtra/about">https://www.kickstarter.com/profile/longdinhdanhtra/about</a>
<a href="http://qooh.me/longdinhdanhtra">http://qooh.me/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.skillshare.com/user/longdinhdanhtra">https://www.skillshare.com/user/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1468326.page">https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1468326.page</a>
<a href="https://form.jotform.com/212080865902454">https://form.jotform.com/212080865902454</a>
<a href="https://qiita.com/longdinhdanhtra">https://qiita.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://linkhay.com/u/longdinhdanhtra">https://linkhay.com/u/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.projectlibre.com/users/longdinhdanhtra">https://www.projectlibre.com/users/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://descubre.beqbe.com/p/longdinhdanhtra">https://descubre.beqbe.com/p/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.rctech.net/forum/members/longdinhdanhtra-255519.html">https://www.rctech.net/forum/members/longdinhdanhtra-255519.html</a>
<a href="https://www.huntingnet.com/forum/members/longdinhdanhtra.html">https://www.huntingnet.com/forum/members/longdinhdanhtra.html</a>
<a href="https://www.plurk.com/longdinhdanhtra">https://www.plurk.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://subrion.org/members/info/longdinhdanhtra/">https://subrion.org/members/info/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://www.reverbnation.com/longdinhdanhtra">https://www.reverbnation.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://replit.com/@longdinhdanhtra">https://replit.com/@longdinhdanhtra</a>
<a href="https://linktr.ee/longdinhdanhtra">https://linktr.ee/longdinhdanhtra</a>
<a href="http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/longdinhdanhtra">http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.artstation.com/longdinhdanhtra5/profile">https://www.artstation.com/longdinhdanhtra5/profile</a>
<a href="https://www.veoh.com/users/longdinhdanhtra">https://www.veoh.com/users/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://faceparty.com/longdinhdanhtra">https://faceparty.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.myminifactory.com/users/longdinhdanhtra">https://www.myminifactory.com/users/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://os.mbed.com/users/longdinhdanhtra/">https://os.mbed.com/users/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1036163-longdinhdanhtra">https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1036163-longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42272170">https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42272170</a>
<a href="https://www.threadless.com/@longdinhdanhtra/activity">https://www.threadless.com/@longdinhdanhtra/activity</a>
<a href="https://forum.acronis.com/it/user/363640/edit">https://forum.acronis.com/it/user/363640/edit</a>
<a href="https://www.instapaper.com/p/longdinhdanhtra">https://www.instapaper.com/p/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.allmyfaves.com/longdinhdanhtra">https://www.allmyfaves.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.zippyshare.com/longdinhdanhtra">https://www.zippyshare.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://tinhte.vn/members/long-dinh-danh-tra.2845113/">https://tinhte.vn/members/long-dinh-danh-tra.2845113/</a>
<a href="https://able2know.org/user/longdinhdanhtra/">https://able2know.org/user/longdinhdanhtra/</a>
<a href="https://www.mobafire.com/profile/longdinhdanhtra-1005972">https://www.mobafire.com/profile/longdinhdanhtra-1005972</a>
<a href="https://lookbook.nu/longdinhdanhtra">https://lookbook.nu/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://thetravelbrief.com/tips/viet--nam-long-dinh-danh-tra">https://thetravelbrief.com/tips/viet--nam-long-dinh-danh-tra</a>
<a href="https://www.methodspace.com/members/longdinhdanhtra/profile/">https://www.methodspace.com/members/longdinhdanhtra/profile/</a>
<a href="https://notionpress.com/author/389965">https://notionpress.com/author/389965</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.newgrounds.com/">https://longdinhdanhtra.newgrounds.com/</a>
<a href="https://www.deviantart.com/longdinhdanhtra">https://www.deviantart.com/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.bonanza.com/users/49699905/profile">https://www.bonanza.com/users/49699905/profile</a>
<a href="https://www.stem.org.uk/user/973273/">https://www.stem.org.uk/user/973273/</a>
<a href="https://longdinhdanhtra.mystrikingly.com/">https://longdinhdanhtra.mystrikingly.com/</a>
<a href="https://informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=447916">https://informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=447916</a>
<a href="https://littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=149433">https://littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=149433</a>
<a href="https://amara.org/vi/profiles/profile/longdinhdanhtra">https://amara.org/vi/profiles/profile/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://tapas.io/longdinhdanhtracom">https://tapas.io/longdinhdanhtracom</a>
<a href="https://seedandspark.com/user/longdinhdanhtra">https://seedandspark.com/user/longdinhdanhtra</a>
<a href="http://www.divephotoguide.com/user/longdinhdanhtra">http://www.divephotoguide.com/user/longdinhdanhtra</a>
<a href="https://www.free-ebooks.net/profile/1318555/long-dinh-danh-tra">https://www.free-ebooks.net/profile/1318555/long-dinh-danh-tra</a>
<a href="https://bibliocrunch.com/profile/longdinhdanhtra/">https://bibliocrunch.com/profile/longdinhdanhtra/</a>