MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

mamcungdaythang mâm cúng đầy tháng Vạn Sự là nghi lễ chào đón thành viên mới, đồng thời tỏ lòng biết ơn bà Mụ và Đức Ông, chúng tôi gợi ý cách bày trí mâm cúng đơn giản cho bé trai, bé gái miền bắc, kèm hình ảnh văn khấn, bài cúng chuẩn phong tục để cầu mong cho bé được lớn khỏe phát triển.