MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

PANTADO xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến theo ngôn ngữ chuẩn, giúp trẻ tiếp thu kiến ​​thức và phát triển toàn diện.

Đội ngũ giáo viên PANTADO đến từ 10 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, thông qua đó tạo môi trường học tập tiếng Anh theo chuẩn người xứ, giúp trẻ có những trải nghiệm thực tế đáng giá, gia tăng hiểu biết only about the language which all other fields in the life as: Khoa học - vũ trụ, cuộc sống quanh ta, ẩm thực, âm nhạc, gia đình và bạn bè trên toàn thế giới.

Riding Goals

PANTADO - Hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện hàng đầu Việt Nam, Lan tỏa yêu thương - Tự hào thương hiệu

Competitive Highlights

PANTADO - Hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện hàng đầu Việt Nam, Lan tỏa yêu thương - Tự hào thương hiệu