MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Thái  Vi

Thái Vi

Age 27
Location Hà Nội, Đống Đa, VN
Rider # 1
Site Rank 62407
Website https://thangvi.com
My Link
 

About Me

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và nhận làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng (User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos