MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Tracy Nguyễn

Tracy Nguyễn

Age 31
Location Hà Nội, Hoàn Kiếm, VN
Site Rank 234157
Website https://banhtrungthulongdinh.com/tracy-nguyen-foun
My Link
 

About Me

Trong suốt chặng đường hơn một thập kỷ của Bánh trung thu Long Đình, có một người thuyền trưởng thầm lặng luôn vững tay chèo lái con thuyền, đưa thương hiệu ngày một lớn mạnh hơn, đó chính là Founder Tracy Nguyễn. Kiên trì, tỉ mỉ, nhẫn nại, … đó...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos