MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


WeUp Health

WeUp Health

Age 33
Location 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, VN
Site Rank 55739
Website https://weuphealth.com/
My Link
 

About Me

WeUp ERP For Healthcare là phần mềm được WeUp nghiên cứu, phát triển dành riêng cho lĩnh vực y tế, sức khỏe. Nó giúp các doanh nghiệp y tế giải quyết được mọi vấn đề quản trị trong 1 giải pháp duy nhất gồm: Quản lý nhân sự - tính...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos